Orvosi angol / PROFEX nyelvvizsga

Orvosi/ egészségügyi angol:

Bár a felsőfokú egészségügyi képzések teljesítéséhez már nem feltétel a nyelvvizsga, akik ezen a területen dolgoznak, jól tudják, hogy bizonyos fokú angol nyelvi ismeret nagyban megkönnyíti a mindennapi munkát, hiszen bármikor találkozhatnak külföldi betegekkel. Ezek a sokszor váratlan helyzetek számos kellemetlen percet szerezhetnek, ha az ellátásra, megnyugtatásra szoruló beteggel nem vagy csak nehezen tudják megérteti magukat. Az egészségügyi orientációjú órákon sorra vesszük mik azok a készségek és élethelyzetek, amelyek leginkább fontosak a gyakorlati életben (pl. anamnézis felvétele, páciens megnyugtatása, kezelési terv bemutatása, vizsgálatok és eljárások magyarázata, opciók összehasonlítása, tanácsadás, tájékoztatás gyógyszerszedésről, figyelemfelhívás és tiltás) és ezek mentén építjük fel a gyakorlást.

Ha egészségügyi angol nyelvvizsga a cél, továbbra is vállalok Profex vizsga felkészítést minden szinten. Ha külföldi gyakorlat, tanulmányok vagy külföldi munkavállalás a tanulás célja, akkor érdemes tájékozódni arról, hogy milyen nyelvvizsgákat ismer el a befogadó intézmény (leggyakrabban TOEFL vagy IELTS).

Az egészségügyi angol órákkal kapcsolatban fontos még kiemelnem, hogy bár a hangsúly a szakmához kapcsolódó helyzeteken van, a szaknyelvet nem lehet teljesen elválasztani a hétköznapi szókincstől és az általános nyelvi készségektől, ezért ezzel is párhuzamosan foglalkoznunk kell az órákon – hogy milyen mértékben, az egyéntől függ.

Az egyetem elvégzése óta tanítok szaknyelvet, mindig is érdekelt ez a terület és az évek során sokféle szegmensébe nyerhettem betekintést fogorvos, gyógytornász, nővér, szakorvos diákjaim által, de nincs külön egészségügyi végzettségem vagy szakirányú fordítói végzettségem, ezért szakfordítói jellegű feladatokat nem tudok vállalni.

PROFEX Nyelvvizsga:

Szóbelin várható feladatok:

Beszédkészség:

 1. feladat: bevezető beszélgetés a vizsgázó szakterületével kapcsolatban (nem kerül értékelésre)
 2. feladat: 5-7-10 magyar nyelven megadott irányítási szempont alapján szimulált beszélgetés két egyszerű/bonyolult szakmai szituációban a. szakember-szakember b. szakember-kliens
 3. feladat: önálló témakifejtés nem nyelvi/nyelvi stimulus alapján (pl. célnyelvi grafikon, táblázat, ábra) tanácsadás, tájékoztatás, szakmai érvelés, szakmai beszélgetés, leírás, szakmai érvelés, prezentáció

Beszédértés

 1. feladat: monológ, lassú/átlagos beszédtempójú tényszerű, és/vagy implikált információinak megértése
 2. feladat: dialógus, lassú/átlagos beszédtempójú szaknyelvi párbeszéd tényszerű, és/vagy implikált információinak megértése. Műfajok: interjú, tájékoztató, jogeset ismertetése, magyarázat, előadás

Írásbeli

Feladattípusok:

 • 3-1 típusú feleletválasztós kérdés
 • információátvitel (pl. táblázat vagy grafikon kiegészítése)
 • szinonimák megkeresése a szövegben
 • lyukas összefoglaló szöveg kitöltése
 • bekezdésösszegzők és bekezdések párosítása
 • rövid válasz
 • igaz-hamis állítás (csak alapfokon!)

A szöveg lehet:

 1. autentikus szakirányú általános szöveg (lexikon, enciklopédia, tankönyvrészlet, szakkönyv részlete, szakmai témájú hivatalos levél, szakirányú pályázat részlete, pályázati kiírás részlete)
 2. autentikus speciális szakszöveg( tudományos közlemény részlete, hivatalos közlemény, jelentés, jogeset leírása, szerződés, ítélet, döntés, határozat, kereset, ill. rendelet, állásfoglalás, jegyzőkönyv, jogszabály, törvény)

Íráskészség: Hivatalos jellegű levél vagy email írása (magyar nyelven megadott szempontok alapján, 150-350 szóban). A téma lehet: motivációs levél, meghívás szakmai összejövetelre, szakmai tájékoztatás, panasz, kérelem.

Nyelvi közvetítő készség

 • Alapfokon: angol nyelvű szaknyelvi forrásszöveg alapján magyar fordítás készítése.
 • Középfokon: magyar nyelven megadott irányítási szempontok alapján angol nyelvű összefoglaló készítése.
 • Felsőfokon: magyar nyelven írott szaknyelvi forrásszöveg alapján célnyelvi fordítás készítése.

A szöveg lehet: ismeretterjesztő cikk, tankönyvrészlet, tájékoztató anyag, tudományos közlemény részlete.

Célirányos PROFEX orvosi, egészségügyi szaknyelvvizsga felkészítést vállalok:
Jelentkezés szaknyelvvizsga felkészítésre