EUROEXAM Nyelvvizsga

EUROEXAM nyelvvizsga

Feladatok B2-es szinten, egynyelvű vizsga:

 1. Olvasott szöveg értése (35 perc):
  Paragraph Headings: bekezdéscímek párosítása szövegrészekkel (nem kell az összes címet felhasználni)
  – Scanning: szöveg áttekintése, lényeges információk megtalálása és párosítása a megfelelő szövegrésszel
  Multiple Choice: Feleletválasztós teszt
 2. Íráskészség (60 perc) – szótár használata megengedett
  Transactional writing: ügyintéző levél, 100-200 szó
  Discursive Writing: fogalmazás – 3 opció közül lehet választani egyet, ezek lehetnek esszé, cikk, kritika, olvasói levél
 3. Hallásértés: minden szöveget kétszer lehet meghallgatni
  Rövid szövegek – 6 szöveget párosítani kell a hosszáillő kulcsszóval vagy képpel (2 nem kell)
  Hosszabb egybefüggő szöveg – Jegyzetelés, a szöveg összefoglalását kell kiegészíteni úgy, hogy a kipontozott vonalakra max. 3 szót írsz (itt érdemes előre gondolkodni, hogy pl. milyen szófajú szó illene a mondatba, névelő vagy ige)
  Hosszabb párbeszéd – feleletválasztós kérdések – ezek közül a legtöbb valamilyen részletre kérdez rá a szövegből, de van, amelyik a szöveg egészére
 4. Beszédkészség:
  Interview – bemelegítő, ráhangolódós beszélgetés + pár hétköznapi témával kapcsolatos kérdés várható
  Picture Story – történetmesélés képsor alapján – 10 perc felkészülési időt kapsz, ez idő alatt használhastz szótárt és jegyzeteket is készíthetsz. Pár kulcsszót érdemse felírni, de vigyázz, ne írd le a teljes sztorit, a felolvasást nem engedik. Érdemes a felkészülés során áttekinteni a történetmondáshoz szükséges beszédfodulatokat és a múltidőket.
  Transactional Dialogues: rövid szituációs feladatok – Kapsz egy szerepkártyát, ez alapján a vizsgáztatóval folytatsz néhány szituációs beszélgetést, pl. asztalfoglalás étterembe. Itt fontos a reakcióidő és hogy egész mondatokban beszélj, érdemben reagálj arra amit a vizsgáztató mond vagy amit az adott helyzet kíván.
  Discussion: vita – vizsgázótársaddal egy kérdést kell megvitatnotok, kb. 3 percben. A témák hétköznapiak, a kérdések elég általánosak és lehetőséget adnak a több szempontból való mérlegelésére (Pl. What makes a good boss?/ What are the pros and cons of working from home?)

C1 szinten a bevezető beszélgetés után más típusú feladatok jönnek:
Presentation & Discussion: A képsor/történetmesélés helyett 1-1 témakártyát kapnak a vizsgázók állításokkal, amelyekről először önállóan kell beszélni 2 percig, majd meg kell vitatni egymással. 10 perc felkésülési idő és jegyzetelési lehetőség itt is van, akár a középfokún, sőt egymás prezentációja alatt is lehet jegyzetelni, hogy jobban tudjatok reagálni az elhangzottakra.
Discussion (based on pictures): A vizsgázók 4 egymáshoz valamilyen szempontból kapcsolódó képet kapnak, ezeket kell közösen értelmezni és elemezni. Nem képleírás a feladat, a képeknek csak gondolatébresztő szerepe van.

Itt jelentkezhetsz EURO Exam nyelvvizsga felkészítésre.