Középszintű angol érettségi felkészítés

A középszintű érettségi az alábbi részfeladatokból áll:

Írásbeli (összesen 180 perc)

 1. Olvasott szöveg értése (60 perc)

Ez a vizsgarész 3-4 szöveget tartalmaz, amelyek műfajukat tekintve lehetnek hirdetések, tájékoztatók, egyszerű elbeszélő szövegek, újságcikkek. A szöveg hétköznapi nyelven íródott, bár tartalmazhat pár ismeretlen szót, amelyek jelentését esetleg ki kell következtetned a szövegkörnyezetből.

Feladattípusok: feleletválasztás, igaz/hamis állítás, egymáshoz rendelés, csoportosítás, hiányzó mondatok vagy szavak pótlása megadott szavakból vagy anélkül, hiányos mondatok kiegészítése a szöveg alapján, rövid választ igénylő nyitott kérdések.

 1. Nyelvhelyesség – Use of English (30 perc)
 • Lyukas szöveg kiegészítése megadott szavakból vagy anélkül
 • Szavak sorrendbe rakása, hogy mondatot alkossanak
 • Szöveg kiegészítése úgy, hogy a megadott hiányzó szóból más szófajú szót képezünk (pl. melléknévből határozót, easy – easily)
 • Feleletválasztós szövegkiegészítés: ki kell választani, hogy a megadott 3 vagy 4 szó közöl melyik illik legjobban a mondatba.

Néhány középszinten elvárható nyelvtani szerkezet, a teljeség igénye nélkül:

 • Melléknévfokozás, határozók, névelők
 • Megszámlálható és megszámlálthatatlan főnevek, rendhagyó többesszámok
 • Igealakok – ing/to ( I want to learn. I enjoy dancing.)
 • Modális segédigék (can, must, have to, should, stb.)
 • Igeidők (Present Simple/Continuous/Perfect/Perfect Continuous, Past Simple/Continuous/Perfect, Future, be going to)
 • Passive (Present, Past, Future Simple, Present Perfect)
 • Feltételes mód
 1. Hallottszöveg értése: (30 perc)

Ebben a részben 3 különböző szöveget vagy párbeszédet hallasz. Mindegyik szöveget kétszer hallgathatod meg. Várható feladattípusok:

 • Feleletválasztós teszt (2 vagy 3 opció)
 • Szöveg kiegészítése hiányzó szavakkal
 • Igaz/ hamis/ nincs megadva
 1. Íráskészség (60 perc, nyomtatott szótár használható)

Az íráskészség részben egy 80-100 szavas és egy 100-120 szavas szöveget kell írnod. Mindkét feladatban egy pár soros szövegre (pl. egy hirdetés vagy egy barátodtól kapott email) kell reagálnod írásban, megadott szempontok alapján. Az általad írt szöveg témája lehet például jelentkezés álláshirdetésre, érdeklődés, baráti levél, ajánlás, tanácsadás, panaszlevél, stb.

Szóbeli:

Pár ráhangolódó, feszültség célzását oldó bevezető kérdés után a következő feladatokra számíthatsz a szóbelin:

 1. Conversation – társalgás. A vizsgázó megad egy témát és ahhoz kapcsolódóan feltesz 3-4 kérdést.
 2. Role-play – szituációs feladat (vizuális segédanyag és szerepkártya alapján). Pl. Nyári munkára jelentkezel. A vizsgáztató két lehetőséget ajánl fel. Érdeklődj a részletekről és válassz a két munka közül. Indokold meg a választást.
 3. Individual long turn – önálló témakifejtés képek alapján. Két-három képet kapsz, amik kapcsolódnak egy témához, de különböznek is egymástól. Maga a téma is fel lesz tüntetve a lapon. Fontos kiemelni, hogy nem képleírás a feladat, a képek célja pusztán a gondolatébresztés, ötletadás (pl. hasonlóságok, különbségek, melyik áll hozzád közelebb, stb.) A témát önállóan kell felvezetni, saját tapasztalatokhoz kapcsolni, logikus gondolatmenettel kifejteni. Fél perc felkészülési időd van.

Témakörök:

1. Személyes vonatkozások, család

 • A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)
 • Családi élet, családi kapcsolatok
 • A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
 • Személyes tervek

2. Ember és társadalom

 • A másik ember külső és belső jellemzése
 • Baráti kör
 • A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel
 • Női és férfi szerepek
 • Ünnepek, családi ünnepek
 • Öltözködés, divat
 • Vásárlás, szolgáltatások (posta)
 • Hasonlóságok és különbségek az emberek között

3. Környezetünk

 • Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
 • A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek
 • A városi és vidéki élet összehasonlítása
 • Növények és állatok a környezetünkben
 • Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?
 • Időjárás

4. Az iskola

 • Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)
 • Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
 • A nyelvtanulás, a nyelvtudás, szerepe, fontossága
 • Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

5. A munka világa

 • Diákmunka, nyári munkavállalás
 • Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

6. Életmód

 • Napirend, időbeosztás
 • Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)
 • Étkezési szokások a családban
 • Ételek, kedvenc ételek
 • Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
 • Gyakori betegségek, sérülések, baleset
 • Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás

 • Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
 • Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
 • Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
 • Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet
 • Kulturális események

8. Utazás, turizmus

 • A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés
 • Nyaralás itthon, illetve külföldön
 • Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése
 • Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

9. Tudomány és technika

 • Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
 • A technikai eszközök szerepe a mindennapi

10. Gazdaság

 • Családi gazdálkodás
 • A pénz szerepe a mindennapokban
 • Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)