Cambridge Assessment English Advanced Test (CAE – C1)

A CAE C1 személyes és online formában is elérhető (computer based / paper based) felsőfokú nyelvvizsga. Nemzetközileg elismert nyelvvizsga – akár plusz pontokat szeretnél a felvételihez, akár külföldi tanulmányokat tervezel, jó választás lehet ez a nyelvvizsga. Az írásbeli feladattípusokra érdemes jó előre elkezdeni a készülést és begyakorolni őket, így ha vannak típushibák (például a Use of English részben) vagy hiányosságok, akkor ezeket tudd korrigálni és időben rendszerezni tudásod. Szintén megéri gondosan áttekinteni az íráskészség részben előforduló szövegtípusokat. Ha van egy szerkezeti vázlat, kifejezésgyűjtemény a fejedben mindegyik szövegtípushoz, azzal sok időt és stresszelést takaríthatsz meg a nyelvvizsgán. A vizsga négy órás és 4 részből áll:

Use of English and reading

Ez a rész egyszerre méri az olvasásértést és a helyes nyelvhasználatot (kifejezések, szavak, helyzethez illő választása és nyelvtani szabályok ismerete).
Kérdéstípusok:
 • Multiple-choice gap-test. Egy lyukas szöveget kell kipótolni 4 adott szó egyikével. A helyes válasz feltétele a megfelelő szókincs és nyelvtani tudás (phrasal verbs, szókapcsolatok, igevonzatok, prepozíziós szerkezetek, stb.)
 • Open cloze-test. A szövegből hiányzó szavakat önállóan kell kitalálni a szövegkörnyezet alapján (milyen mondatrész, milyen szófaj, milyen igeidő).
 • Word formation/ prefixes and suffixes task. A megadott szótövekből új szavakat kell képezni és ezekkel kiegészíteni egy lyukas szöveget.
 • Transformation. Egy mondatot át kell alakítani úgy, hogy tartalmazzon egy megadott szót. Ehhez át kell alakítani a mondat szerkezetét.
 • Reading – multiple choice. Egy hosszabb szöveget, például újságcikket, szépirodalmi részletet vagy ismeretterjesztő szöveget kell elolvasni, a végén feleletválasztós teszttel.
 • Reading – multiple matching. Szöveghelyek azonosítása. A szöveg végén állítások találhatók, ezeket kell összepárosítani a megfelelő bekezdéssel, található az adott információ. Egy állításhoz több szövegrész is tartozhat.
 • Missing paragraphs. Hiányzó bekezdések beillesztése egy szövegbe. Kohéziós elemek (pl. linking words, text-referring words) ismerete szükséges a jó  megoldáshoz.
 • Multiple matching. Állítások párosítása szövegrészekkel.

Az íráskészség két részből áll

Az 1. feladatban nincs választási lehetőség, egy kötelező feladat van és ez mindig egy esszé típusú szöveg alkotása, 220-260 szó terjedelemben.
A 2. feladatban választhatsz több konkrét feladat közül közül. A szöveg fajtáját tekintve ez lehet:
 • levél vagy email (tanácsadás, információkérés, meghívás, jelentkezés állásra vagy tanfolyamra)
 • proposal (javaslattétel egy felvetett, a közösséget érintő probléma megoldására)
 • review (kritika pl. egy filmről, könyvről, szolgáltatásról)
 • report (jelentés egy adott témáról, pl. nyelvtanulási vagy étkezési, sportolási szokások fiatalok körében)

Hallásértés

Minden szöveget kétszer lehet meghallgatni.
 • Multiple choice. Három rövidebb, egymáshoz nem kapcsolódó szöveget hallunk, mindegyikhez két feleltválasztós kérdés kapcsolódik.
 • Sentence completion/paraphrasing. Itt egy beszélő hosszabb monológját hallgatjuk. Ki kell egészíteni 8-10 mondatot a hallottak alapján. Figyelni kell nagyon, nem szóról szóra ugyanazt mondja a beszélő, mint ami a lapon van, át kell alakítani majd a hallottakat, hogy illeszkedjen a megadott  mondatba.
 • Multiple choice. Itt egy hosszabb interjút vagy monológot hallunk, amihez 6-8 feleletválasztós kérdés tartozik.
 • Multiple matching. Öt rövid monológot hallunk különböző beszélőktől. Két feladat is tartozik ehhez a feladathoz, mindkettőben állításokat vagy témamegjelöléseket kell párosítanunk a beszélőkhöz, így többfelé is kell figyelni.

Szóbeli kommunikáció

A vizsga párosával zajlik, mindenkihez beosztanak még egy vizsgázót, de a közös feladatok esetében is természetesen külön-külön értékelik az egyéni teljesítményt.
 • Interview – A vizsgáztató pár kérdést tesz fel szokásaidról, céljaidról, érdeklődési köreidről, terveidről és előkerülhet pár hétköznapi témával kapcsolatos kérdés is. Ennek a résznek az a célja, hogy a feszültség oldódjon, kicsit megismerjétek egymást a vizsgapartnereddel és ráhangolódjatok a vizsgára.
 • Picture-based individual task. Kapsz egy lapot 2-4 képpel és egy kérdéssel vagy témamegjelöléssel. Össze kell hasonlítanod őket, de fontos megjegyezni, hogy nem részletes képleírás a cél, a képek csak gondolatébresztő, ötletadó funkciót töltenek be a témához kapcsolódó személyes tapasztalataid, véleményed kifejtésére. Figyelj arra is, amit a partnered mond majd az ő képsoráról, mert amikor befejezi a beszédet, majd ahhoz is hozzá kell szólnod, amit a másik mondott.
 • Collaborative task & discussion. Kaptok egy mind-map-et vagy egyéb vizuális ábrát egy kérdéssel és különböző válaszlehetőségekkel. (Pl. Mi a leghatékonyabb kommunikáció? és fel van sorolva telefon, személyes találkozó, email, videochat). Meg kell vitatni közösen mindegyik opció előnyeit és hátrányait. Majd a vizsgáztató mindkettőtöknek feltesz egy kérdést az előző feladathoz kapcsolódóan: állást kell foglalnotok és érvekkel vagy példákkal alátámasztani az álláspontotokat.

Cambridge Assessment English Advanced Test (CAE – C1) nyelvvizsga felkészítésre itt jelentkezhetsz.