PROFEX orvosi szaknyelvvizsga

Szóbeli:

Beszédkészség:

 1. feladat: bevezető beszélgetés a vizsgázó szakterületével kapcsolatban (nem kerül értékelésre)
 2. feladat: 5-7-10 magyar nyelven megadott irányítási szempont alapján szimulált beszélgetés két egyszerű/bonyolult szakmai szituációban a. szakember-szakember b. szakember-kliens
 3. feladat: önálló témakifejtés nem nyelvi/nyelvi stimulus alapján (pl. célnyelvi grafikon, táblázat, ábra) tanácsadás, tájékoztatás, szakmai érvelés, szakmai beszélgetés, leírás, szakmai érvelés, prezentáció

Beszédértés

 1. feladat: monológ, lassú/átlagos beszédtempójú tényszerű, és/vagy implikált információinak megértése
 2. feladat: dialógus, lassú/átlagos beszédtempójú szaknyelvi párbeszéd tényszerű, és/vagy implikált információinak megértése. Műfajok: interjú, tájékoztató, jogeset ismertetése, magyarázat, előadás

Írásbeli

Feladattípusok:

 • 3-1 típusú feleletválasztós kérdés
 • információátvitel (pl. táblázat vagy grafikon kiegészítése)
 • szinonimák megkeresése a szövegben
 • lyukas összefoglaló szöveg kitöltése
 • bekezdésösszegzők és bekezdések párosítása
 • rövid válasz
 • igaz-hamis állítás (csak alapfokon!)

A szöveg lehet:

 1. autentikus szakirányú általános szöveg (lexikon, enciklopédia, tankönyvrészlet, szakkönyv részlete, szakmai témájú hivatalos levél, szakirányú pályázat részlete, pályázati kiírás részlete)
 2. autentikus speciális szakszöveg( tudományos közlemény részlete, hivatalos közlemény, jelentés, jogeset leírása, szerződés, ítélet, döntés, határozat, kereset, ill. rendelet, állásfoglalás, jegyzőkönyv, jogszabály, törvény)
 3. Hivatalos levél készítése magyar nyelven megadott szempontok alapján (150-350 szó). A levél műfaja lehet: motivációs levél, meghívás szakmai összejövetelre, szakmai tájékoztatás, panasz, kérelem.

Nyelvi közvetítő készség

 • Alapfokon: angol nyelvű szaknyelvi forrásszöveg alapján magyar fordítás készítése.
 • Középfokon: magyar nyelven megadott irányítási szempontok alapján angol nyelvű összefoglaló készítése.
 • Felsőfokon: magyar nyelven írott szaknyelvi forrásszöveg alapján célnyelvi fordítás készítése.

A szöveg lehet: ismeretterjesztő cikk, tankönyvrészlet, tájékoztató anyag, tudományos közlemény részlete.

Célirányos PROFEX orvosi, egészségügyi szaknyelvvizsga felkészítést vállalok:
Jelentkezés szaknyelvvizsga felkészítésre