TOEFL nyelvvizsga

A TOEFL nyelvvizsgának Magyarországon csak az interneten alapuló, számítógépes (ibT) változata érhető el. Elsősorban azoknak van erre szüksége, akik felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni külföldön. A teszt azt méri, hogy képes-e a vizsgázó az egyetemi közegben boldogulni, angol nyelvű előadásokat megérteni, jegyzetelni, véleményt kifejezni egy adott témáról szóban és írásban, kommunikálni a diáktársakkal.

Jó hír a TOEFL-re készülőknek, hogy a 2023 júliusában bevezetett változtatások szerint a vizsga időtartama jelentősen lerövidült. A korábbi 3,5-3 óra helyett, már csak 2 órát vesz igénybe a teljes írásbeli és szóbeli.
A speaking részben a korábbi 6 helyett csak 4 kérdés szerepel, valamint az olvasás és hallásértés rész is rövidebb lett.

2020 óta már nemcsak a kijelölt nyelvvizsgaközpontokban, de saját számítógéped előtt ülve, otthonról is le tudsz vizsgázni, ha a Toefl Home Edition-re jelentkezel. Bár ez a megoldás kényelmes, azt gondold meg, hogy a megfelelő technikai feltételek (kamera, jó mikrofon, megbízható és gyors internet) biztosan rendelkezésedre állnak-e otthon is. Vizsgatípusok itt: https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/about/testing-options.html

Feladattípusok:

A szóbeli első feladatában véleményt kell mondani egy kérdésről és meg is kell indokolni a választást. A kérdés elhangzása után 15 másodperc van felkészülni, 45 másodperc válaszolni. A kérdések vagy az egyetemi élettel, tanulással kapcsolatosak (pl. Which one is better: studying in a group or studying alone? Why?) vagy hétköznapi témák merülhetnek fel (pl. Do you like cooking at home or eating out?
A vizsga többi részét tekintve érdemes szókincsedet bővíteni olyan, kicsit tudományosabb témákban is, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak akár a hétköznapi élethez, akár az érdeklődési köreidhez, mert az előadásrészletek és az olvasmányok érintik a biológia, pszichológia, geológia, kémia, fizika, irodalomtudomány, művészetek, üzleti élet, marketing területén gyakran említett fogalmak, problémáka. Természetesen nincs szükség mély ismeretekre ezekben a témákban, de a szókincsbeli háttértudás jól jön majd a vizsgán.

A második feladat egyben hallásértés is: egy egyetemi élettel kapcsolatos változásról vagy problémáról szóló hírt olvasunk (pl. bezár a büfé, megváltozik a könyvtár nyitvatartása), majd meghallgatjuk két diák beszélgetését. 30 másodperc felkészülési idő után össze kell foglalni a hallottakat 60 másodpercben.

A harmadik feladatban egy rövidebb szakmai témájú szöveget olvasunk és egy ehhez kapcsolódó előadásrészlet következik. Szintén 1 perced van összefoglalni a hallottakat.

A negyedik feladatban szintén egy előadásrészletet hallasz, amit majd össze kell foglalnod. Itt nincs előzetes felvezetés vagy olvasni való szöveg, csak az óra címét adják meg (pl. biology lecture, psychology class) és egyből indul a listening.

A szövegértés általában két szövegből áll, szövegenként 10 kérdéssel (pl. multiple-choice, insert a sentence in a passage, paraphrase a sentence, find a synonym).

A hallásértés részben 3 előadásrészlet és 2 beszélgetés hangzik el, mindegyikhez 4-6 kapcsolódó multiple choice kérdéssel.

Az íráskészség rész két feladatból áll.

Az első, integrated writing task egyszerre méri az olvasás, hallás és íráskészséget. Egy rövid szöveget olvasunk valamely tudományterületről, majd egy előadásrészletet hallgatunk meg, amely vagy megerősíti, példákkal támasztja alá vagy vitatja az olvasott szöveg állításait. Neked össze kell foglalnod és összehasonlítanod az olvasott és a hallott szöveg állításait, saját szavaidddal, de vélemény hozzáadása nélkül. Erre a feladatra 20 perc van, az általad alkotott szövegnek minimum 150 szót kell tartalmaznia.

A második feladat az új “writing for an academic discussion”. Egy online beszélgetés átiratát látod majd a képernyőn (1 kérdést és 2 rövid hozzászólást). Ehhez kell posztot/ hozzászólást írnod (egy bekezdést, min. 100 szót), amire 10 perced van. A témák hasonlóak a 2023 előtti feladatsorok önálló esszékérdéseihez, tehát általános témákat (technology, environmental protection, education…) és egyetemi élettel kapcsolatos kérdéseket érintenek, csak egy esszéhez képest kevésbé kell megszerkesztett választ, adni és lehet hétköznapibb a nyelvhasználat.

Célirányos TOEFL nyelvvizsga felkészítést vállalok:
Jelentkezés nyelvvizsga felkészítésre