TOEFL nyelvvizsga

A TOEFL nyelvvizsgának Magyarországon csak az interneten alapuló, számítógépes (ibT) változata érhető el. Elsősorban azoknak van erre szüksége, akik felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni külföldön. A teszt azt méri, hogy képes-e a vizsgázó az egyetemi közegben boldogulni, angol nyelvű előadásokat megérteni, jegyzetelni, véleményt kifejezni egy adott témáról szóban és írásban, kommunikálni a diáktársakkal.

Feladattípusok:

  • A szóbeli első feladatában egy hétköznapi, ismerős témáról kell beszélni 45 másodpercben (például: kedvenc helyed, mutasd be a városod, stb.). A kérdés elhangzása után 15 másodperc van felkészülni.
  • A második feladatban véleményt kell mondani egy kérdésről és meg is kell indokolni a választást (pl. which one is better: studying in a group or studying alone? Why?)
  • A harmadik feladat egyben hallásértés is: egy kisebb hírt, előadásrészletet hallunk és utána egy párbeszédet. Utána össze kell foglalni a hallottakat 60 másodpercben.
  • A negyedik feladatban egy rövidebb szakmai témájú szöveg és előadásrészlet következik, szintén kapcsolódó kérdésekkel. Az utolsó két feladat szövegei szintén az egyetemi élet köréből származnak, előadásrészletek vagy párbeszédek, kapcsolódó kérdésekkel.
  • A szövegértés viszonylag hosszú, 3-5 rész-szövegből áll, szövegenként 12-14 kérdéssel (pl. multiple-choice, insert a sentence in a passage, paraphrase a sentence).
  • Az íráskészséget mérő feladatban egy megadott témáról kell esszét írni. Például: Do you agree or disagree with the following statement? ”Childhood is the happiest time of a person’s life.” Use specific reasons and example.

Célirányos TOEFL nyelvvizsga felkészítést vállalok:
Jelentkezés nyelvvizsga felkészítésre