KITEX idegenforgalmi nyelvvizsga

Középfok, írásbeli:

Teljes időtartam: 150 perc

Szövegértés (szótár nem használható):

  • lyukas szöveg 1: Idegen nyelvű, szakirányú hiányos szöveg kiegészítése megadott szókészletből.
  • lyukas szöveg 2: Idegen nyelvű, szakirányú szövegből kivett, megadott mondatok vagy tagmondatok helyének meghatározása
  • feleletválasztós teszt: Szakirányú szöveg megértésének ellenőrzése 6 feladatban, egyenként 4 választási lehetőséggel.

Íráskészség (nyomtatott szótár használható):

  • a szakiránynak megfelelő, szimulált szituációban hivatalos üzleti levél megfogalmazása
  • irányított fogalmazás szakirányú témakörökben, meghatározott szempontok szerint

Középfok, szóbeli:

Beszédértés: A vizsgázók anyanyelvi beszélők három, körülbelül 2-3 perces idegen nyelvű, szaknyelvi tematikájú közlését (párbeszéd, illetve monológ) hallgatják meg. Feladattípusok: igaz/hamis, választás 3 lehetőség közül, rövid válasz hat kérdésre.

Beszédkészség:

  • irányított párbeszéd mindennapi témában
  • szakmai szituációs párbeszéd (kettő közül lehet választani)
  • összefüggő, önálló témakifejtés képek, rajzok, prospektusok, stb. alapján
  • felkészülési idő nincs, szótár nem használható.

Idegenforgalmi szakmai témakörök (röviden)

1. Idegenforgalmi ismeretek (piaci alapfogalmak, az idegenforgalmi piac sajátosságai; vállalkozási formák és jellemzőik, az idegenforgalom szereplői, az idegenforgalom hazai irányítási szervei, Magyarország idegenforgalmi fejlesztési célkitűzései, stb.)

2. Idegenforgalmi földrajz (turizmus és környezet kapcsolata, ökoturizmus, fenntarthatóság, Magyarország idegenforgalmi-földrajzi, kulturális és történelmi adottságai; termál- és gyógyturizmus, falusi turizmus, Magyarország egyes régióinak idegenforgalmi nevezetességei – kiemelten Budapest, a Balaton és a Dunakanyar idegenforgalmi értékei, stb.)

3. Szállodai ismeretek (szálláshelyek csoportosítása, a szállodai tevékenység munkakörei, a vendégek elszállásolásával, ellátásával kapcsolatos feladatok, szállodai rendezvények, stb.)

4. Utazásszervezés, gazdálkodás, ügyintézés (utazási irodák feladata és a legfontosabb munkakörök, az utazásszervezés munkafolyama, az idegenvezető személye és szerepe, menetjegyek fajtái, megrendelése, értékesítés, panaszügyek intézése; földi és légi szolgáltatások, utasbiztosítás; fizetési módok, pénzkezelés, stb.)

5. Vendéglátás, gasztronómia (a vendéglátás és a turizmus kapcsolata, a magyar konyha általános jellemzői, Magyarország egyes tájegységeinek jellegzetes ételei és italai, egy magyar menüsor összeállítása, a célnyelvi ország(ok) konyhájának sajátosságai, hazánk borvidékei és jellegzetes boraink, az étlap és az itallap fő részei, stb.)

6. Marketing és reklám ( a marketing helye és szerepe a turizmusban, a piaci információszerzés módszerei, a fogyasztói magatartás motivációi, befolyásoló tényezői, stb.)

7. Kommunikációtelefon és faxhasználat, a használat szabályai (üzleti levél összeállítása, ajánlat, ajánlatkérés, ajánlatmódosítás, megrendelés, visszaigazolás, visszautasítás stb.)

Célirányos KITEX idegenforgalmi szaknyelvvizsga felkészítést vállalok:
Jelentkezés szaknyelvvizsga felkészítésre