TELC nyelvvizsga

Írásbeli:

1. Olvasott szöveg értése:

 • 5 rövid szöveget kell 10 megadott cím egyikéhez rendelni a szöveg tartalma alapján
 • feleletválasztós tesz egy szöveghez kapcsolódóan
 • 10 állításhoz kell a vele tartalmilag összefüggő hirdetést megkeresni, 12 közül választhat a vizsgázó. A három feladatban összesen 20 kérdés van.

2. Nyelvtani, lexikai ismeretek

 • „hiányos” szövegbe kell 10 helyes választ behelyettesíteni, 3-3 javasolt megoldás közül
 • egy úgy nevezett „hiányos” szöveget kell kiegészíteni, 15 szóból kell jó megoldásként 10-et kiválasztani

3. Levélírás megadott szempontok alapján

 • A vizsgázó 2 téma közül választhat; legalább 3 szempont alapján hivatalos vagy félhivatalos stílusú levelet kell írnia (előfordul, hogy két hivatalos jellegű téma közül kell választani).
 • A feladat információkérést, szolgáltatással kapcsolatos panaszt illetve véleménykifejtést tartalmaz, melyet adott szempontok szerint – a feladatnak megfelelő levél formában – kell megírni.
 • Értékelésnél figyelembe veszik, hogy a levél megfelelt-e az irányítási szempontoknak, valamint, hogy képes-e világosan, megfelelő szókincshasználattal, koherens, nyelvtanilag is helyes szöveget alkotni. Szavak száma: 150-200 db.

Szóbeli:

A beszédkészség vizsga előtt 20 perces felkészülés van, ahol a vizsgázók megkapják a 3 szóbeli feladatot és felkészülnek ezek teljesítésére. A vizsgázók kettesével mennek be a szóbeli bizottsághoz.

 • Bemutatkozás, ráhangolódás.
 • prezentáció: Egy választott témát röviden be kell mutatnia beszélgetőpartnerének. A prezentáció után a másik vizsgázó (beszélgetőpartner) által feltett kérdésekre kell válaszolnia.
 • vita, véleménykifejtés: A vizsgázónak egy kapott szöveg témája alapján kell beszélgetnie. A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban.
 • problémamegoldás: A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra (pl. egy kirándulás vagy egy party szervezése), a terv részletei rájuk vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.

Célirányos TELC nyelvvizsga felkészítést vállalok:
Jelentkezés nyelvvizsga felkészítésre